برچسب: تکنیک زمان های نقصانی

مدیریت آزمون
4
نحوه مدیریت آزمون (تکنیک های سر جلسه آزمون) ؛ پادکست مشاوره ای
آموزش مدیریت آزمون و حل مشکل کمبود وقت در جلسه آزمون در این پست، پادکست...

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات