برچسب: تست زمین شناسی

بانک تست زمین شناسی
10
بانک تست زمین شناسی کنکور (رایگان) همراه با پاسخنامه تشریحی
سوالات تستی زمین شناسی کنکور همونطور که می دونید یکی از لازمه های موفقیت در...
0
تست فصل هفتم زمین شناسی (زمین شناسی ایران) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل هفتم زمین شناسی (زمین شناسی ایران) با جواب در این...
0
تست فصل پنجم زمین شناسی (زمین شناسی و سلامت) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل پنجم زمین شناسی (زمین شناسی و سلامت) با جواب در...
0
تست فصل چهارم زمین شناسی (زمین شناسی و سازه های مهندسی) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل چهارم زمین شناسی (زمین شناسی و سازه های مهندسی) با...
10
تست فصل سوم زمین شناسی (منابع آب و خاک) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل سوم زمین شناسی (منابع آب و خاک) با جواب در...
4
تست فصل دوم زمین شناسی (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای توسعه و تمدن) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل دوم زمین شناسی (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای توسعه...
1 2

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات