دسته‌بندی: بانک تست فیزیک

0
تست فصل چهارم فیزیک دوازدهم (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل چهارم فیزیک دوازدهم (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای)...
6
تست فصل سوم فیزیک دوازدهم (نوسان و امواج) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل سوم فیزیک دوازدهم (نوسان و امواج) با جواب در این...
8
تست فصل دوم فیزیک دوازدهم (دینامیک) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل دوم فیزیک دوازدهم (دینامیک) با جواب در این پست قصد...
10
تست فصل اول فیزیک دوازدهم (حرکت بر خط راست) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل اول فیزیک دوازدهم (حرکت بر خط راست) با جواب در...
0
تست فصل سوم فیزیک یازدهم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل دوم فیزیک یازدهم (جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم)...
6
تست فصل دوم فیزیک یازدهم (جریان الکتریکی) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل دوم فیزیک یازدهم (جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم)...
1 2

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات