دسته‌بندی: بانک تست زیست

تست فصل هشتم زیست دوازدهم
5
تست فصل هشتم زیست دوازدهم (رفتار های جانوران) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل هشتم زیست دوازدهم (رفتار های جانوران) با جواب در این...
تست فصل هفتم زیست دوازدهم
0
تست فصل هفتم زیست دوازدهم (فناوری های نوین زیستی) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل هفتم زیست دوازدهم (فناوری های نوین زیستی) با جواب در...
تست فصل ششم زیست دوازدهم
4
تست فصل ششم زیست دوازدهم (از انرژی به ماده) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل ششم زیست دوازدهم (از انرژی به ماده) با جواب در...
تست فصل پنجم زیست دوازدهم
4
تست فصل پنجم زیست دوازدهم (از ماده به انرژی) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل پنجم زیست دوازدهم (از ماده به انرژی) با جواب در...
تست فصل چهارم زیست دوازدهم
10
تست فصل چهارم زیست دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل چهارم زیست دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی) با جواب در...
تست فصل سوم زیست دوازدهم
8
تست فصل سوم زیست دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل سوم زیست دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها) با جواب...
1 2 3 4

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات