دسته‌بندی: بانک تست زمین شناسی

0
تست فصل هفتم زمین شناسی (زمین شناسی ایران) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل هفتم زمین شناسی (زمین شناسی ایران) با جواب در این...
0
تست فصل ششم زمین شناسی (پویایی زمین) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل ششم زمین شناسی (پویایی زمین) با جواب در این پست...
0
تست فصل پنجم زمین شناسی (زمین شناسی و سلامت) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل پنجم زمین شناسی (زمین شناسی و سلامت) با جواب در...
0
تست فصل چهارم زمین شناسی (زمین شناسی و سازه های مهندسی) با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل چهارم زمین شناسی (زمین شناسی و سازه های مهندسی) با...
12
تست فصل سوم زمین شناسی (منابع آب و خاک) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل سوم زمین شناسی (منابع آب و خاک) با جواب در...
8
تست فصل دوم زمین شناسی (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای توسعه و تمدن) ؛ همراه با پاسخنامه تشریحی
دانلود رایگان تست های فصل دوم زمین شناسی (منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای توسعه...
1 2

محصولات جدید

جستجو کنید ...

تبلیغات